AKTUELLT


Alltid gångklara

Perca i snö Sunbeam
Bilderna är klickbara


Aktuellt

JP Sedimentkonsult HB etableras i Dalarnas län
Huvudmannen i JP Sedimentkonsult HB, Per Jonsson, är bördig från Mora och
planerar nu att utvidga verksamhetsområdet även till Dalarnas län.
En filial etableras på Sollerön där båtresurser och våtlaboratorium tillskapas.

Av denna anledning är JP Sedimentkonsult HB intresserade av att deltaga i
eventuella framtida undersökningar av vatten och sediment i Dalarna och hoppas
komma ifråga i samband med offertförfrågningar från olika myndigheter och företag.

Aktuella rapporter

- Jonsson, P., 2017e. Sedimentförhållanden och föroreningar utanför Johannisberg – Lövudden.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:5, 28 sidor.
Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017d. Kartering och verifierande sedimentprovtagning i Norrviken
inom LIFE IP Rich Waters (LIFE IPE SE 015 Rich Waters).
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:4, 36 sidor.
Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017c. Björnöfjärdens syrgashistorik.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:3, 25 sidor och bilagor.
Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017b. Sedimentprovtagning och historikbedömning i Oxundasjön.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:2, 15 sidor.
Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017a. Kompletterande sedimentprovtagning i Djuphamnen i Västerås.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:1, 9 sidor plus analysbilaga.
Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2016. Metaller och organiska miljöföroreningar i sediment i Råcksta Träsk.
JP Sedimentkonsult Rapport 2016:1, 38 sid plus bilagor.
Läs rapporten här

- Rydin, E., Jonsson, P., Karlsson, M. & Gustafsson, A., 2016.
Läckagebenägen fosfor i Brunnsvikens sediment 2016 - Underlag för lokalt åtgärdsprogram.
Naturvatten AB Rapport 2016:34, 45 sidor samt bilagor." target=_"blank">
Läs rapporten här

- Anonymous, 2015. Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård och östra Mälaren 2013.
Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2015:3. ISBN 978-91-7281-626-8. 113 sidor och bilagor."
Läs rapporten här